Automatické závory

Automatické cestné závory LIFE Supra slúžia na zabezpečenie a kontrolu súkromných objektov, verejných parkovísk.

Je veľa situácií kedy sú automatické závory užitočné, od parkovísk, cez hromadné garáže, priemyselné a obchodné areály a až po uzavretie slepej ulice pri rodinných domoch.

Vjazdové závory je vhodné použiť pre hromadné parkoviská, vjazdy alebo na ochranu peších zón. Sú vhodné aj do rezidencií, do garáží, priemyselných zón. Závory dodávame pre štandardnú aj pre nepretržitú prevádzku v priemyselnom využití.

Podľa využitia sa dá k závore dodať rôzna dĺžka ramena až do 8 metrov s pohyblivou alebo pevnou podperou ramena. Skriňa a nosná konštrukcia závory je  z pozinkovanej ocele,obalená masívnou vrstvou ochranného plastu. Všetky funkcie závory sa dajú ľubovoľne a veľmi jednoducho naprogramovať podľa požiadaviek zákazníka a podmienok spôsobu ich použitia.

Závory sa montujú na betónový základ, ktorý by mal siahať do hĺbky 80cm. Nezabudnite na prívod 220V uprostred základu a tiež na ovládacie káble. Automatické závory by z bezpečnostných dôvodov mali byť používané len pre prevádzku vozidiel. Priechody pre chodcov by mali byť mimo pracovný priestor závory, a riešené samostatne.

Automatické závory umožnia ľahko kontrolovať každý vjazd do objektov. V našej ponuke nájdete najrýchlejšie bežne používané klasické závory do vjazdov, prejazdov a parkovísk. A tiež dlhé závory do širokých vjazdov pre veľké logistické parky.

Ak si nie ste úplne istí výberom vhodnej automatické závory alebo potrebným príslušenstvom, radi vám poradíme alebo odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktný formulár - automatické závory

Meno a priezvisko:
Tel.kontakt:
E-mail:
Poznámky: