Vnútorné zatváranie pre krídlové priemyselné brány

Vnútorné zatváranie krídlových priemyselných brán je konštruované za pomoci pákových mechanizmov. Každé krídlo má vlastný pákový mechanizmus, ktorý zabezpečí uzamknutie krídla brány v hornej a spodnej polohe do rámu.