Automatické závory

Automatické cestné závory LIFE Supra slúžia na zabezpečenie a kontrolu súkromných objektov, verejných parkovísk, priemyselných a obchodných areálov až po uzavretie slepej ulic pri rodinných domoch. Závory dodávame pre štandardnú aj pre nepretržitú prevádzku v priemyselnom využití. Podľa využitia sa dá k závore dodať rôzna dĺžka ramena až do 8 metrov s pohyblivou alebo pevnou podperou ramena. 

závory
závory

Realizácie

Závory PEMAT

Skriňa a nosná konštrukcia závory je  z pozinkovanej ocele,obalená masívnou vrstvou ochranného plastu. Všetky funkcie závory sa dajú ľubovoľne a veľmi jednoducho naprogramovať podľa požiadaviek zákazníka a podmienok spôsobu ich použitia.

Závory sa montujú na betónový základ, ktorý by mal siahať do hĺbky 80cm. Nezabudnite na prívod 220V uprostred základu a tiež na ovládacie káble. Automatické závory by z bezpečnostných dôvodov mali byť používané len pre prevádzku vozidiel. Priechody pre chodcov by mali byť mimo pracovný priestor závory, a riešené samostatne.