Závory

Závory poslúžia ako cestné závory, vstupné závory alebo parkovacie rampy. Závory dodávame pre štandardnú aj pre nepretržitú prevádzku v priemyselnom využití.