Pohony brán pre sekcionálne priemyselné brány

Sekcionálne priemyselné brány sa ovládajú elektrickým pohonom od nemeckého výrobcu GFA. Pohony brán pre priemyselné brány sú 
vysoko kvalitné a určené od intenzívnej prevádzky. V prípade výpadku elektriky má každý pohon reťazové manuálne ovládanie .