Pohony brán pre rolovacie priemyselné brány

Priemyselné rolovacie brány sú ovládané motorom uloženým na bočnej strane nábalu. Na ovládanie je použitý pohon pre vysokú záťaž a frekvenciu otvárania brány. Túto záťaz a frekvenciu v prípade potreby si môže zákazník ľubovoľne určiť.

Ovládať brány možno :

  1. Trojtlačítkom "TOTHMAN" - ovládanie brány neustálim držaním tlačítka pre smer hore, alebo dole.
  2. Riadiacou elektronikou "FULL AUTOMATIC"- ovládanie brány pomocou diaľkových ovládačov, ťahových vypínačov, magnetických slučiek , fotosenzorov a iných .Pri tomto type ovládania ju nutné zabezpečiť bežpečnosť brány pomocou spodnej OPTO lišty a fotozávory.