Elektrický pohon vlastnej značky PEMAT

Na otváranie a zatváranie garážových a priemyselných brán na diaľkové ovládanie sa používajú stropné pohony brán , 
ktoré sú umiestnené v osi chodu brány.

Akým pohonom budú vaše sekcionálne brány ovládané?

Sekčné garážové brány sú poháňané moderné a vysoko spoľahlivou motorovou jednotkou s vstavaným prijímačom. Ovládanie sekcionálnej brány prebieha pomocou viackanálového diaľkového ovládača, tlačidlá na stene, kódovej klávesnice alebo ich môžete otvárať pomocou mobilného telefónu. Značka pohonov brán PEMAT a riadiacich systémov sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a životnosti. Pohon PEMAT je testovaný na 90 000 cyklov.

Jedným diaľkovým ovládačom môžete ovládať nezávisle až 4 zariadenia, tj. garážových brán alebo vstupných brán. Každé tlačidlo diaľkového ovládača bude pridelené k jednému konkrétnemu pohonu brány.

Pohony brán - použitie

Narazila brána na prekážku? Žiadny problém: pohony brán sú vybavené detekciou prekážky - pri náraze brány na prekážku sa brána automaticky otvorí. Ovládací panel umožňuje jednoduché použitie a programovanie všetkých funkcií. K motorom sa používa tichá remeňová dráha.

pohon pre garážové brány

Ovládanie brány pomocou WiFi aplikácie

Aplikácia nám ponúka tieto možnosti :
- sledovanie stavu otvorenia brány ( otvorené , zatvorené )
- možnosť čiastočného pootvorenia brány
- možnosť zapnutia / vypnutia svetla na motore
- sledovanie histórie otvorenia a zatvorenia brány v aktuálnom čase a dátume.

Bezpečnostné prvky

Elektrické pohony disponujú, kvôli zdvíhaniu brány, veľkou silou. A ako vieme, s veľkou silou prichádza zodpovednosť. Preto disponujú radou ochranných prvkov, ktoré zabraňujú uzavretiu brány v prípade výskytu akejkoľvek prekážky. V tejto súvislosti sa veľmi často požíva technológia svetelnej závory. Akonáhle je lúč, ktorý vysielajú čidla po stranách garáže, prerušený, nemožno bránu uzavrieť. V okamihu keď sa lúč preruší pri zatváraní brány, pohon sa ihneď zastaví.

pohon pre garážové brány
pohon pre garážové brány