Osadenia pre priemyselné rolovacie brány

Osadenie priemyselných rolovacích brán je možné - "za otvor" , "pred otvor" a "do otvoru". Toto osadenie sa určuje podľa využitelnosti otvoru v danej situácií. Pri osadení "pred otvor" , alebo "do otvoru" je nutné použiť aj kyicí box nábalu.