Osadenia krídlových brán

Krídlovú bránu je možné osadiť dvoma spôsobmi - "do otvoru" a "pred otvor". Pri osadení "do otvoru" je brána umiestnená medzi múrmi. Nevýhodou tohto osadenie je zúženie prechodu otvoru šírky aj výšky. Pri osadení "pred otvor" môže byť brána väčšia ako je otvor, a tým nebude zúžovať prechod do garáže.