Krídlové priemyselné brány - osadenia

Osadenie krídlovej priemyselnej brány je možné "pred otvor" , alebo "do otvoru". Nevýhodou osadenia do otvoru je zúženie prechodej šírky a výšky. Osadením pred otvor nám zostáva zachovaná predchodzia šírka a výška.