Pohony krídlových brán

Krídlové brány je možné otvárať aj za pomoci motora na diaľkové ovládanie. Pohony krídlových brán sú umiestnené v stredovej osi brány a za pomoci motoru otvára, alebo zatvára krídla brány.

Automatické krídlové brány

Krídlové brány možno vždy otvárať a zatvárať ručne, ale úplné pohodlie vám prinesú len v prípade spojenia brán s niektorým z našich automatických pohonov na diaľkové ovládanie. Brány osadzujeme nielen pohonmi, ale aj všetkými bezpečnostnými prvkami.

Ovládanie brány

Komfortné a spoľahlivé ovládanie zabezpečujú elektropohony s diaľkovým ovládaním. Inteligentné pohony krídlových brán majú schopnosť rozpoznať prekážku v priestore brány. V prípade výpadku elektrického prúdu možno motor ľahko odblokovať a ovládať ručne. Tieto motory sa vyznačujú bezúdržbovou a bezpečnou prevádzkou s dlhou životnosťou.