Mreže a závory

Bezpečnostné závory sú vhodné pre kontrolu vstupov na miestach vyžadujúcich zabezpečenie. 
Rolovacie mreže predstavujú učinné zabezpečenie vchodu.