Bezpečné garážové brány

Pri navrhovaní a stavbe garáže je dôležité venovať pozornosť jej bezpečnosti, aby sa predišlo možným krádežiam, a tiež na bezpečnosť samotného užívateľa. V oboch prípadoch hrá kľúčovú úlohu voľba garážových brán.

Bezpečnosť na prvom mieste

Kvalitu garážovej brány môžeme poznať aj podľa toho, akými bezpečnostnými prvkami disponuje. Základnú výbavu predstavuje pádová brzda a poistka pretrhnutia pružín. Pádová brzda funguje jednoducho - hneď, keď dôjde k prekročeniu nastaveného počtu bezpečných otáčok, čo sa stáva hlavne pri pretrhnutí lanka, sa brzda aktivuje. V prípade brán ovládaných elektromotorom sa zablokuje napájanie a riadiaca jednotka posun zastaví.

Bezpečnostný efekt prinášajú pri bežnej prevádzke aj pružiny, ktoré zabezpečujú dokonalé vyváženie brán a tým ich plynulý chod. Vďaka pružinám možno elektrické brány veľmi ľahko ovládať aj ručne, a to aj napriek ich vysokej hmotnosti.

Ďalšie bezpečnostné prvky

Ak majú garážové brány elektrický pohon, je vhodné doplniť aj ďalšie bezpečnostné prvky. Veľké uplatnenie nachádza napríklad infrazávora, ktorá vysiela infračervený lúč. Keby boli dvere v pohybe a prechádzalo by tade domáce zviera alebo dieťa, lúč by sa prerušil, dvere by sa zastavili a vrátili do základnej polohy pod strop alebo pozdĺž steny.