Garážové brány izolácia

Sekcionálne garážové brány ponúkajú najväčšiu tepelnú izoláciu na ploche, najväčšie množstvo obľúbených dekorovať a farieb aj možnosť individuálneho návrhu ozdobných hliníkových prvkov.

Panely sekcionálnej brány vyrábame s možnosťou izolácie od 20mm, 40mm alebo 60 mm.

Garážové brány so zateplenými panelmi

Garážové brány by mali byť dve dôležité vlastnosti. Zaistiť bezpečnosť objektu, aby sa cez ne niekto nevlámal do garáže a tiež mať čo najlepšiu tepelnú izoláciu, aby sa dalo v garáži pracovať aj v zimných mesiacoch. Pri výbere garážových brán tak dbajte hlavne na tieto dva faktory - bezpečnosť a tepelnú izoláciu.

Garážové brány izolácia