Kvalitné brány pre vašu garáž

V prípade garážových brán určených napríklad pre rodinné domy alebo priemyselné objekty je v prvom rade nutné dbať na ich bezpečnosť, kvalitu a komfort.

Vzhľadom k tomu, že sa osobné auto stalo neodmysliteľnou súčasťou našich životov, je potreba u vašich rodinných domov, priemyselných objektov alebo garáží zabezpečiť bezpečné a kvalitné garážové brány. Okrem otázky bezpečnosti a spoľahlivosti sú u garážových brán nemenej dôležité tepelné vlastnosti a ich komfort napr. V podobe elektrického a diaľkového ovládania. Na našom trhu sú dostupné rôzne typy garážových brán. Medzi základné a najviac dostupné typy patria garážové brány sekcionálne, rolovacie a krídlové. Pre vašu garáž musíte vybrať správny typ garážových brán podľa typu vašej stavby a všetkých požiadaviek, ktoré od garážových brán očakávate.

Ochranné prvky garážových brán

Medzi bezpečnostné prvky zabraňujúce najmä zranenia detí patrí ochrana proti zovretiu prstov do článkov brány. Jednotlivé panely sekcionálych a rolovacích brán do seba musia dokonale zapadať tak, aby medzi ne pri pohybe brány nikto nestrčil prsty. Bočné uzavreté zárubne zabránia vsunutiu ruky.

Realizácie kvalitných garážových brán pre vaše garáže

Najobľúbenejšie garážové brány sekcionálne

Garážové brány rolovacie pre úsporu miesta

Moderné garážové brány krídlové