Motory na bránu

Motorové pohony na brány môžu byť stropné (reťazové, remeňové, vretenové) alebo bočné - tie sa ale väčšinou používajú u priemyselných brán. Zvláštnou skupinou sú motorové pohony brán, ktoré sa montujú priamo na krídlo brány.

Najžiadanejšie sú motorové pohony reťazové a remeňové, ktoré sa dajú inštalovať takmer na všetky garážové brány. Ich výkon je síce o niečo menší než u vretenových pohonov, zato bez problémov zvládnu manipuláciu aj s bránami širokými 5 m.

Ich výhodou je mäkký rozjazd a dojazd - tzn. pomalý rozjazd, rýchla fáza otváranie / zatváranie a pomalý dojazd, čo je dôležité napríklad pre sekcionálne brány.

Niektorí však tvrdia, že vretenové motorové pohony sú vďaka svojej mechanike trvácnejšie ako pohony reťazové alebo remeňové. Stropné motorové pohony sú samosvorné, takže v prípade výpadku prúdu alebo iné poruchy zamedzia pádu brány.

Bezpečné sekcionálne brány

Všetky sekcionálne brány vybavené firmou PEMAT Slovakia sú s bezpečnostnými poistkami pre prípad pretrhnutia pružín a oceľových lán. Pohony brán sú vybavené inteligentným snímaním prekážky pod bránou - v prípade ak brána narazí na prekážku, motor to rozpozná, bránu zastaví a zabezpečí otvorenie brány.

motorové pohony brán